Sektörel Rapor Nasıl Hazırlanır?

Sektörel Rapor Nasıl Hazırlanır?

20 Şubat 2020 0 Yazar: Soner Güner

Sektörlerin geniş çapta işler üretmesi ve güncel çok fazla yeniliklere sahip olmasından dolayı bu değişimlerin belirlenmesi ve düzenli olarak rapor edilmelidir. Bu raporların hazırlanacağı şeye göre yöntemleri değişebilir. Fakat ekonomik gündemin takip edilmesi için hazırlanan raporlar herkesle paylaşılmalıdır ve sektörün bulunduğu durumun herkes tarafından kolayca değerlendirmesi amaç edinilir. Sektörel Rapor Nasıl Hazırlanır? konusunda bilgi verecek olursak;

Herhangi bir ülkenin olanaklar bakımından gelişmişliği incelenirken önemli olan şeylerden biri de o ülkeye ait yatırımlardır. Mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketiminin temelinde yatırım bulunmaktadır. Yatırımlar sonucunda kurulan sanayi tesisleri bunların üretim aşamasında önemli yere sahiptir. İnsan ihtiyaçlarının çok fazla olması ve kaynakların az olmasından dolayı bu alanda en fazla faydanın sağlanması hedeflenmektedir. Bundan dolayı sektör raporlarının önemi daha da artmaktadır. Geçmişten yola çıkarak geleceğe yön vermeyi hedef edinen sektör raporları, bir firma için en önemli mevduatlar arasında bulunmaktadır. Öncelikle sanayi işletmelerinin sektör raporlarına çok dikkat etmesi gerekir.

Sektörel Rapor Hazırlanmasının Sebepleri

Raporlar hazırlanırken en önemli bölüm şirketteki yeni gelişmelerin önemine göre düzenlenmelidir. Çünkü hızlı kararlar alma durumlarında önemli gelişmelerin dikkate alınması kayıpları azaltmaktadır. Sektör için değişen veya yeni çıkan yasaların sektöre olan etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalar sektördeki bilgilerle özdeşleştirilmeli ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde sunulması anlaşılır olması bakımından gereklidir. Bu bakımdan sektörel raporu hazırlayan kişilerin geçmiş hakkında bilgileri olmalıdır ve günün koşullarını değerlendirebilmelidirler.

Sektörel Raporların Ortaya Çıkış Aşamaları

Öncelikle sektörle alakalı haberler bulunarak dikkatli bir şekilde içlerinden mevcut firma için en faydalı olabilecekler seçilmelidir. Dikkatle seçilen haberler okunmaya en uygun olarak hazırlanıp bir dosya olarak sunumunun yapılması gerekmektedir. Eğer mevcut sektöre ait yönetmelik, kanun, vergisel durumlar gibi takip mecbur olan yerler varsa veri analizleri çıkartılmalı ve gerekli kurumlara bilgi verilmelidir. Bu kurumlar elde ettikleri bu bilgileri analitik bir periyot çerçevesinde değerlendirmelidirler. Ve sonuç odaklı olarak kullanıma hazır bir biçimde raporların arasına koymalıdırlar. Ortaya çıkan raporun sonucunda firmanın ileriye dönük hedefleri yerine getirilmeye başlanmış sayılacaktır.

Sektörel Raporların Hazırlanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sektörde olan şirketlere ait özel durumların da olabileceği raporlar da genel değerlendirmede olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise bu bilgilerin şirketlerce sunulmuş olmasıdır. Nedeni ise herhangi bir şirket hakkında aslı olmayan olumlu veya olumsuz bilginin ekonomik zararları da olabilir. Rapor hazırlanırken mümkün olduğunca objektif olunmalıdır. Herhangi bir yönlendirme şirketlerin veya sektörün gereksiz yatırımlara sebep olur ve devlet eliyle yasal yaptırımları da olabilir. Bu yaptırımlar para cezası veya hapis cezası olabilir.

Sektörel raporlar dikkatli olarak incelenmeli ve yatırımlara yön verilmelidir. Bu raporlar yeni sanayi şirketlerinin kurulmasına veya birtakım şirketlerin değerinin kaybolmasına neden olur. Bundan dolayı her raporun hem hazırlayanlar hem de inceleyenler tarafından dikkatle alınması gerekmektedir. Ayrıca bu raporlar gelecekte finans tarihi için tarihi belge olacağı için titizlikle hazırlanmalıdır.